Το κακό για να αποφύγουμε το χειρότερο

Σας γράφω την τελευταία Παρασκευή και 13 του 2015, πριν το επόμενο έτος που είναι μεν δίσεκτο αλλά έχει μόνο μια Παρασκευή και δεκατρείς (τον Μάιο του 2016). Γιατί εδώ στα ξένα Παρασκευή και 13 θεωρείται κακότυχη, κάτι σαν τη δική μας Τρίτη και δεκατρείς. Δεισιδαίμων δεν είμαι αλλά έτσι που πάν τα πράγματα μπορεί και να γίνω.  Γράφω μια μέρα μετά τη γενική απεργία στην Ελλάδα και ενώ στη Γαλλία εκτυλίσσεται η απεργία των γιατρών που έχουν απαυδήσει να υπηρετούν το ευγενέστερο επάγγελμα του κόσμου σε συνθήκες που χειροτερεύουν…

Περισσότερα