Για ποια Ευρώπη; Για μια Ευρώπη!

Επιστολές: 2019-05-12 – 20:15:57 Του Κώστα Πώποτα Τα παλιά τα χρόνια, όταν υπήρχαν βασιλείς που έκαναν ό,τι ήθελαν και είχαν γιους πρίγκιπες, επιστράτευαν ένα νεαρό αγόρι στην ηλικία του πρίγκιπα, το whipping boy, το οποίο ανετρέφετο σε εγγύτητα με τον πρίγκιπα και το οποίο ήτο επιφορτισμένο με το καθήκον να δέχεται τις σωματικές τιμωρίες σε περίπτωση που ο πρίγκηψ ατακτούσε. Θεωρητικώς η λογική πίσω από αυτό ήτο ότι ο πρίγκηψ θα ενοχοποιήσει εαυτόν για την άδικη τιμωρία που υφίστατο ο κατά τεκμήριο φίλος του και θα πάψει να ατακτεί –…

Περισσότερα