Κώστας Πώποτας

Ελευθερία σκέψης
La pensée ne doit jamais se soumettre, ni à un dogme, ni à un parti, ni à une passion, ni à un intérêt, ni à une idée préconçue, ni à quoi que ce soit, si ce n’est aux faits eux-mêmes, parce que, pour elle, se soumettre, ce serait cesser d’être.

Thinking must never submit itself, neither to a dogma, nor to a party, nor to a passion, nor to an interest, nor to a preconceived idea, nor to whatever it may be, if not to facts themselves, because, for it, to submit would be to cease to be.

Η σκέψη δεν πρέπει ποτέ να υποβάλλεται ούτε σε δόγμα, ούτε σε κόμμα, ούτε σε πάθος, ούτε σε συμφέρον, ούτε σε ιδέες προειλημμένες, ούτε σε οτιδήποτε άλλο παρεξ στα γεγονότα τα ίδια διότι το να υποβληθεί θα σήμαινε ότι παύει να υπάρχει.

Ανρί Πουανκαρέ, επετειακός λόγος για τα 75χρονα του Ελεύθερου Πανεπιστήμιου Βρυξελλών,
19/11/1909