Αι Ειδοί του Μαρτίου

Του Κώστα Πώποτα* But ’tis a common proof that lowliness is young ambition’s ladder, whereto the climber upward turns his face. But when he once attains the upmost round, he then unto the ladder turns his back, looks in the clouds, scorning the base degrees by which he did ascend. (Αλλά είναι παγκοίνως γνωστό ότι η ταπεινοφροσύνη είναι η σκάλα ανέλιξης της νεαρής φιλοδοξίας,  προς την οποία  ο ανερχόμενος κρατά στραμμένο  το πρόσωπο του κατευθυνόμενος προς τα πάνω. Μόλις όμως φτάσει  στο πάνω πλάτωμα, γυρνά την πλάτη του στη σκάλα…

Περισσότερα