Η μέση γη της Σοσιαλδημοκρατίας

Του Κώστα Πώποτα* (εφιστάται η προσοχή του αναγνώστη στις αναφορές που παραπέμπουν στην εποποιία του Βασιλιά των δακτυλιδιών) Την Σοσιαλδημοκρατία τελικά πολλοί εμίσησαν, τον χώρο της ουδείς. Υπάρχουν διάφορες οπτικές γωνίες για να θεωρήσει κανείς την σοσιαλδημοκρατία. Μία είναι αυτή της τρίτης διεθνούς: η Σοσιαλδημοκρατία πρόδωσε το λαϊκό κίνημα, πρέπει να εξαφανιστεί από προσώπου γης. Αυτή η οπτική πάει μας τέλειωσε, την έχει καταπιεί ο βόρβορος της ιστορίας. Μια άλλη, σύγχρονη, θέλει την Σοσιαλδημοκρατία αντικείμενο πολιτικού πόθου. Κάτι τέτοιο εκδηλώνει η σημερινή συνάθροιση της «Γέφυρας» της πολιτικής κίνησης που επιθυμεί…

Περισσότερα