Μακεδονία ή Μακεδονίες

Για να δημοσιοποιήσω εν μέρει τα ταξιδιωτικά μου ενθυμήματα θα πάω πίσω 35 χρόνια, έναν Σεπτέμβριο κατά τον οποίο σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου ο πρωθυπουργός έγινε δεκτός στο δημοτικό σχολείο. Επιστρέφοντας λοιπόν από συνεδριακό τουρισμό στην Γαλλία, που λόγω ελλείψεως πόρων έγινε οδικώς, διέσχιζα την Γιουγκοσλαυία. Η Γιουγκοσλαυία τότε δεν είχε εσωτερικά σύνορα. Περνούσες από την Σλοβενία στην Κροατία και την Σερβία χωρίς ελέγχους, αν εξαιρέσει κανείς τα πολλαπλά διόδια (των οποίων το κόστος ήταν απρόβλεπτο καθώς ο πληθωρισμός έτρεχε κατά δεκάδες μονάδες στη διάρκεια μιας μόνης μέρας). Αντίθετα…

Περισσότερα